Główna

Przedsiębiorstwo powstało w 1993 roku i jest specjalistycznym zakładem zajmującym się odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego ( odpadów zwierzęcych) kat.III; II i I wytwarzanych w:

– przemyśle przetwórstwa mięsnego
– przemyśle przetwórstwa spożywczego
– lokalach gastronomicznych i kuchniach zbiorowego żywienia
– sklepach ( przeterminowane produkty spożywcze nie nadające się do spożycia)

Ponadto firma nasza zajmuje się odbiorem padłych sztuk zwierząt hodowlanych z ferm przemysłowych i rolników indywidualnych.